Ved BB Gruppen Isolasjon legger vi stor vekt på å kunne tilby våre kunder isolasjonsprodukter som oppfyller bransjens høyeste standarder for dokumentasjon, godkjenninger og miljøvennlighet. Vi ønsker å sikre at våre kunder kan ha full tillit til kvaliteten og ytelsen til våre isolasjonsprodukter.

Når det gjelder godkjenninger, er vi stolte av å kunne informere om at våre isolasjonsprodukter er godkjent av anerkjente institusjoner og sertifiseringsorganer. Vi har oppnådd godkjenninger fra institusjoner som BREEM, SINTEF og WELL. Disse godkjenningene bekrefter at våre produkter oppfyller strenge miljø- og bærekraftskrav, samt helse- og sikkerhetsstandarder.

For å sikre at våre kunder har tilgang til all nødvendig dokumentasjon og informasjon, tilbyr vi omfattende datablader for våre isolasjonsprodukter. Databladene gir detaljert informasjon om produktets egenskaper, termisk effektivitet, brannsikkerhet og miljøpåvirkning. Vi tilbyr datablader for produkter som EcoBlanket, EcoBatt og Sikkerhetsblad.

Våre isolasjonsprodukter er også støttet av Environmental Product Declarations (EPD), som gir en omfattende vurdering av produktets miljøpåvirkning gjennom hele livssyklusen. Vi har EPD-er tilgjengelig for isolasjonsprodukter med termisk ledningsevne (λ) på 37, 32-33 og 34-35.

Når det gjelder forvaltning, drift og vedlikehold (FDV), sørger vi for at våre kunder har tilgang til nødvendig informasjon og veiledning for riktig bruk og håndtering av våre isolasjonsprodukter. Vi tilbyr FDV-dokumentasjon for vårt isolasjonsprodukt EcoBatt, som gir detaljert informasjon om installasjon, vedlikehold og levetid.

Vi er forpliktet til å være transparente og sikre at våre kunder har all nødvendig dokumentasjon og informasjon tilgjengelig. Gjennom våre godkjenninger, datablader, EPD-er og FDV-dokumentasjon kan våre kunder være trygge på at de velger isolasjonsprodukter av høy kvalitet, som er dokumentert, godkjent og oppfyller bransjens strengeste standarder. Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon om våre dokumentasjoner og godkjenninger. Vi er her for å hjelpe deg med å velge riktig isolasjonsløsning som passer dine behov og prosjektkrav.

Knauf Insulation produkter og Svanen

Miljøfyrtårn

Autorisert forhandler

knauf insulation logo 1024x256