U-verdien er en måling som beskriver hvor mye varme som trenger ut gjennom en bestemt bygningsdel. Jo lavere U-verdien er, desto mindre varmetap vil det være gjennom den aktuelle bygningsdelen.

Når det gjelder fyringsutgifter og komfort i hjemmet, kan trekk og kulde være indikasjoner på at huset ditt har behov for bedre isolering. Ved å etterisolere kan du forbedre isolasjonsevnen i ulike deler av bygningen, noe som vil kunne merkes på fyringsutgiftene. Når isolasjonsevnen øker, blir U-verdien lavere, og dermed reduseres varmetapet.

U-verdien er også viktig å kjenne til når du skal velge nye vinduer. Lavere U-verdi i vinduene bidrar til bedre isolasjon og redusert varmetap.

Bygg som skal isoleres i henhold til gjeldende byggforskrifter, må oppfylle spesifikke krav til U-verdien for ulike bygningsdeler. Disse kravene varierer avhengig av om det gjelder isolasjon i gulv, vegger, vinduer eller tak.

yv20050

YV200+50+GUgips fra Knauf gir god termisk beskyttelse med følgende U-verdier for varmeisolasjon i Norge:

  • U-verdi = 0,15 W/(m²K)
  • Oppfyller kravene i GEG 2020 med en verdi på U < 0,24 W/(m²K)

Denne isolasjonsløsningen bidrar også til effektiv varmebeskyttelse med følgende egenskaper:

  • Temperaturendringsdemping: 5,7
  • Faseforskyvning: 7,1 timer
  • Termisk kapasitet innvendig: 14,5 kJ/m²K

Disse verdiene sikrer optimal balanse mellom varmeisolasjon og varmebeskyttelse i byggeprosjekter. Ved å velge YV200+50+GUgips fra Knauf får du en pålitelig og effektiv isolasjonsløsning.

yv150 50

YV150+50+GUgips fra Knauf gir god termisk beskyttelse med følgende U-verdier for varmeisolasjon i Norge:

  • U-verdi = 0,19 W/(m²K)
  • Oppfyller kravene i GEG 2020 med en verdi på U < 0,24 W/(m²K)

Denne isolasjonsløsningen bidrar også til effektiv varmebeskyttelse med følgende egenskaper:

  • Temperaturendringsdemping: 4,3
  • Faseforskyvning: 6,3 timer
  • Termisk kapasitet innvendig: 12,5 kJ/m²K

Disse verdiene sikrer en god balanse mellom varmeisolasjon og varmebeskyttelse i byggeprosjekter. Ved å velge YV150+50+GUgips fra Knauf får du en pålitelig og effektiv isolasjonsløsning.

Ved å ha kunnskap om U-verdien og overholde gjeldende krav, kan du sikre bedre energieffektivitet og komfort i hjemmet ditt.

Hvis du trenger mer spesifikk informasjon om U-verdier og isolasjon for ditt prosjekt, anbefales det å kontakte BB Gruppen Isolasjon direkte på telefon +47 922 64 179 eller via e-post på post@bb-gruppen.no. Vi er klare til å hjelpe deg med dine isoleringsbehov og svare på eventuelle spørsmål du måtte ha.